Strømme Zoom møter og webinarer til Facebook, Youtube etc.

Sist oppdatert: 11.2.21
Gå til Live-siden

Hvis du skal strømme et møte/webinar (eller deler av et arrangement) må strømming være tillatt for kontoen. Gjør følgende:

  1. Logg inn i Zoom web-portal med rettigheter til å endre kontoinnstillinger..
  2. Velg Account Management  > Account Settings.
  3. Vel In Meeting (Advanced) og kryss av for Facebook, Youtube etc under overskriften Allow live streaming.

I møtet velger du Mer-menyen og deretter “Live stream to Facebook” (eller et annet alternativ det er åpnet for). Du må ha admin-rettigheter hvis du skal strømme til sider eller grupper på Facebook.

Del dette: